Author: ethemtas

“Bütün hayatımız bir yoğun alışkanlıktan başka bir şey değildir.” -William James 📜 New York Times için yazan ödüllü araştırmacı ve gazeteci Charles Duhigg’in kaleminden çıkan “Alışkanlıkların Gücü” kitabı, özel ve iş hayatımızda edindiğimiz alışkanlıkların oluşma sebeplerini ve alışkanlıkları nasıl değiştirebileceğimize yönelik ipuçlarını sade ve eğlenceli bir...

— “Tasarım kültürü yaratır. Kültür, değerleri şekillendirir. Değerler, geleceği belirler.'” -Robert L. Peters

Bilgi bolluğuna rağmen, fikir fakirliğinin egemen olduğu bu dünyada eski reçeteleri kullanamayız. Alışkanlıklarımızdan vazgeçip yeni olana odaklanmalıyız. Değişimden korkmaktan vazgeçip yaratıcılığa oynamalıyız.   İşte tam da bu anlayışla 90’lı yıllarda TBWA’in kurucusu Jean-Marie Dru, geliştirdiği Disruption® felsefesiyle fikir yaratım sürecine yepyeni bir soluk getirdi.   Peki nedir bu  Disruption® felsefesi? Hâkim paradigmanın...

Pazarlama dünyasının en büyük teorisyenlerinden biri olan Philip Kotler, pazarlamayla ilgilenen herkesin bilmesi gereken kavramları alfabetik olarak sıralayıp her birini özenle detaylandırmış ve örneklendirmiş.  Ağızdan ağıza pazarlamadan, farklılaştırmaya, girişimcilikten kurumsal markalamaya, pazarlama karmalarından satışa, tasarıma ve zevke kadar her kavram, Kotler’in bakış açısıyla farklı bir boyut kazanmış. Pazarlamaya...

— “Markacılık bir dizayn işidir. İklimi ve çevreyi anlayıp ona göre markanızı şekillendirmektir.” -İlber Ortaylı

"İyi bir fikri satma yeteneği, bu fikre sahip olmak kadar önemlidir.” John Hegarty   Reklamcılık, bir fikir işidir. İkna sanatıdır. Fikirleri yaratırken gösterdiğimiz yaratıcılığı, emeği ve hassasiyeti onu satmak, sunmak ve pazarlamak için de göstermeliyiz. Tabiri caizse reklamların da reklamları yapılması gerekiyor. Fikirlerin yaşaması için onlara bu...

— “Bir fikri yakalamak, onun varlığına duyduğunuz inanca bağlıdır. Üstelik, bu inanç da kendi içinizdedir. İnanın!” -Jack Foster

Pazarlama gurularından yazar, danışman Seth Godin, kitabına tabuları yıkarak başlıyor. Pazarlamacıların ve pazarlamaya ilgi duyanların neredeyse adı gibi bildiği 4 P’nin artık yetersiz olduğunu öne sürüp ortaya yeni bir P daha atıyor. İşte bu yeni P Purple Cow (Mor İnek), en kısa tanımıyla da “Farklılaşmak”...

WhatsApp chat