Kolay Ekonomi | Mahfi Eğilmez

Bir reklamcılık öğrencisi olarak rakamlarla ve ekonomiyle aram pek iyi değil maalsef. Dr.Mahfi Eğilmez’de bu ihtiyacı anlayıp ben ve benim gibiler için örneklerle sıfırdan ekonomiyi, parayı, tüketimi, dövizi, büyümeyi, yapısal reformları… ve çok bilinen şehir efsanelerini gayet anlaşılır bir üslupla anlatmış sağolsun. Ekonomi alanına yeni başlayanlar veya bilgilerini tekrar etmek isteyenler için oldukça faydalı, başlangıç mahiyetinde bir kitap diyebilirim. Kitapta unutmamak üzere altını  çizdiğim satırları sizlerle de paylaşmak isterim.

Keyifli okumalar.

 
-Ekonomi, sınırsız ihtiyaçlara sınırlı imkanlar uyarlama işidir.
 
-İnsanların ihtiyaçlarını sınırsız hale getiren kapitalizmin kendisidir. – Marshall Sahlins
 
-Piyasa (pazar) mal ve hizmetlerin satıldığı yer ya da ortamdır.
Piyasa değerleri belirler.
Piyasa üretimi örgütler.
Piyasa rasyonelliği sağlar.
Piyasa geleceği biçimlendirir.
Piyasa dağıtımı sağlar.
 
-Portföy – Cüzdan (Yatırım amaçlı alınan varlık sepeti)
 
-Makroekonomi Halkaları
Tüketim – Tasarruf – Yatırım – Üretim – Tüketim
 
-Ülkenin Geliri : GSYH
Bir ülkede belirli dönem içinde (3ay,1 yıl) üretilen bütün nihai malları piyasa fiyatları üzerinden toplanmasıyla oluşan toplam değere GSYH denir.
 
-GSYH = Toplam Harcama = Toplam Gelir = Toplam Üretim
 
-Kişi Başına Gelir= GSYH / Yıl Ortası Nüfus
 
-80’ler – ne pahasına olursa olsun yerli üretim modeli
2000’lere kadar – içeride üretmiyorsak ithal ederiz modeli
2000’lerde – kamu kesimi borçlanacağına özel kesim borçlansın modeli
Şimdi uygulanması gereken model – dış rekabete açık yerli üretim modelidir.
 
-İşsizlik Oranı = Son 3 ayda iş arayan ve 15 gün içinde işe başlayacak durumda olanlar / toplam işgücü
 
-Maliye = Finans | İktisat = Ekonomi
 
-Vergilerin %65’i dolaylı %35 dolaysız vergilerden oluşur. Dolaylı vergilerin %91’de KDV ve Öte gibi vergilere dayanır.
 
-Türk vergi sistemi harcamalar üzerine yüklenen vergilerle ayakta durmakta. Sistem çok kazananı değil çok harcayanı vergilendirmek gibi bir adaletsizliğe yol açıyor.
 
-Tahvil – Uzun dönem borçlanma
Bono – Kısa dönem borçlanma
DİBS- Devlet İçi Borçlanma Sistemi
 
-Maliye politikası, yüksek istihdamı ve istikrarlı büyümeyi sağlamak üzere hükümetin giderler , vergiler, borçlanma, dış ticaret vb. konularla ilgili olarak algıladığı kararlar ve yürüttüğü uygulamalar bütünüdür.
 
-4 Temel Politika – Vergi, Harcama, Borçlanma, Diğer
 
-Türkiye GSYH’da dünyada ilk 20 ekonomi arasında iken İnsani Gelişmişlik Endeksinde 92.sırada.
 
-Yatırım 2 yolla gelir:
-Doğrudan Yatırım
-Portföy Yatırım
 
-Enflasyon – Fiyatların sürekli bir biçimde yükselme eğiliminde olmasıdır.
 
-Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 3 yapısal reform:
 
1-Büyüme ithalata bağımlı olmaktan kurtulmalı ve cari açık düşürülmeli (Bunun iki yolu var, iç tasarruf veya üretimin ithalata dayalı yapısını yerli girdilere yöneltmek.
 
2-Vergi sistemini dolaylı vergilere dayalı olmaktan çıkarıp dolaysız vergilere dönüştürmek.
 
3-Enerji faturasının alzaltılması.
 
-Tahvil ve banka mevduatı faiz getirir, hisse senedi kar payı sağlar, altın ise değer artışı getirir.
 
-Kur Sepeti= (1USD + 1 EURO) / 2
 
-Ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme yaşamışsa buna resesyon denir.

Comments are closed

İletişime Geç
Merhaba 👋🏻
Markanıza birlikte değer katalım!